Yên Mô, Ninh Bình: Cứ kiểm toán, thanh tra là ra sai phạm

spot_img

Theo Kết luận thanh tra số 04, ngày 31/1/2024 của Thanh tra tỉnh Ninh Bình, ngày 19/12/2018, UBND huyện Yên Mô ban hành Quyết định số 1907/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng công trình Nhà văn hóa Trung tâm huyện Yên Mô với tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng.

Đến ngày 15/10/2020, UBND huyện Yên Mô ban hành Quyết định số 3837/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án Nhà văn hóa trung tâm huyện Yên Mô.

Theo đó điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công việc, hạng mục phụ trợ với tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung là 74,5 tỷ đồng, trong đó: Chi phí xây dựng 55,645 tỷ đồng, chi phí thiết bị 10,874 tỷ đồng, chi phí quản lý dự án 1,475 tỷ đồng, chi phí tư vấn 4,179 tỷ đồng, chi phí khác 2,094 tỷ đồng, dự phòng 0,23 tỷ đồng.

Dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng tại biên bản nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng ngày 16/3/2021. Tổng giá trị đã nghiệm thu (đã giảm trừ theo kiến nghị của Kiếm toán Nhà nước) là 73,184 tỷ đồng, trong đó: Giá trị xây lắp là 66,980 tỷ đồng, chi phí quản lý dự án là 1,457 tỷ đồng, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng là 4,386 tỷ đồng, chi phí khác là 358,97 triệu đồng.

Giá trị đã thanh toán là 71.449 triệu đồng, trong đó: Giá trị xây lắp là 66,924 tỷ đồng, chi phí quản lý dự án là 667,38 triệu đồng, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng là 3,856 tỷ đồng, nợ xây dựng cơ bản 1,735 tỷ đồng.

Trong quá trình lập báo cáo quyết toán, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Mô phối hợp với nhà thầu xây lắp và các đơn vị có liên quan thực hiện rà soát lại khối lượng thi công và thống nhất giảm trừ giá trị thanh toán với tổng số tiền 308,18 triệu đồng và đã thu hồi và giảm trừ giá trị thanh toán lần sau số tiền 308,18 triệu đồng.

Chưa hết, Thông báo số 452/TB-KV XI ngày 24/6/2021 về kết quả kiểm toán tại huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình và các phụ lục số 03, 03a, 05 của Kiểm toán Nhà nước khu vực XI đã chỉ ra tổng sai phạm của Dự án Nhà văn hóa Trung tâm huyện Yên Mô là 560,227 triệu đồng. Từ đó kiến nghị giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau là 374,336 triệu đồng, giảm giá trị hợp đồng còn lại là 70,233 triệu đồng (gói thầu xây lắp, do sai khối lượng), giảm dự toán là 115,658 triệu đồng.

Đến Kết luận số 04 của Thanh tra tỉnh Ninh Bình, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản của Dự án Nhà Văn hóa Trung tâm huyện Yên Mô do UBND huyện Yên Mô làm chủ đầu tư vẫn còn một số tồn tại, cụ thể như sau: Dự toán tính tăng khối lượng một số nội dung công việc của hạng mục cột cờ; phần cửa gỗ (cửa đi và cửa sổ) so với thiết kế bản vẽ thi công dẫn đến làm tăng giá trị dự toán, tăng giá trị các hợp đồng và giá trị nghiệm thu, thanh toán với số tiền 248,96 triệu đồng.

Chủ đầu tư chưa thực hiện quyết toán dự án hoàn thành theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Trách nhiệm đối với tồn tại nêu trên trước hết thuộc về đơn vị đảm nhiệm phần công việc tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và tư vấn thiết kế điều chỉnh, bổ sung trong liên danh EC (Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm định xây dựng Đông Dương), đơn vị thi công xây lắp, tư vấn giám sát thi công xây dựng và UBND huyện Yên Mô, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Mô.

Từ kết quả trên, Thanh tra tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Yên Mô thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản. Xem xét, đánh giá kỹ năng lực, kinh nghiệm các đơn vị tư vấn thực hiện dự án trước khi lựa chọn, ký kết hợp đồng.

Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan tham mưu trong công tác quản lý chất lượng công trình, nghiệm thu thanh, quyết toán nhằm loại trừ các sai sót thiết kế – dự toán tính chưa đúng.

Thu hồi số tiền là 234,09 triệu đồng (hợp đồng xây lắp) vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh vào Kho bạc Nhà nước tỉnh, đồng thời giảm trừ thanh toán lần sau số tiền 14,87 triệu đồng.

Chủ tịch UBND huyện Yên Mô tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến những khuyết điểm, tồn tại nêu trong kết luận thanh tra. Báo cáo kết quả thực hiện kết luận về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) trước ngày 31/3/2024.

Như vậy, sau 2 năm, quy mô và tổng mức đầu tư của dự án đã được điều chỉnh tăng gần gấp đôi (từ 40 tỷ lên 74,5 tỷ đồng), sau 3 năm đưa vào sử dụng phát hiện số tiền sai phạm hơn 1 tỷ đồng (tự rà soát khi quyết toán phát hiện 308 triệu đồng; Kiểm toán Nhà nước khu vực XI hơn 560 triệu đồng; Thanh tra tỉnh Ninh Bình phát hiện hơn 248 triệu đồng) và không biết nếu tiếp tục được thanh tra, kiểm tra thì liệu còn phát hiện thêm những sai phạm tại dự án này?

Biển Đảo Việt Nam
Biển Đảo Việt Nam
Chủ quyền biển đảo Việt Nam là thiêng liêng gắn liền với dân tộc Việt Nam. Những Người Con Việt Nam sẽ hết mình bảo vệ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết liên quan