Trung tâm 47: Tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực tại tỉnh Hà Nam

spot_img

Học sinh các trường tham gia nghe thông tin về biển, đảo

Nôi dung thông tin gồm vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình hiện nay; lịch sử, truyền thống vẻ vang của Quân chủng Hải quân.

 Cán bộ Trung tâm 47 giới thiệu về Học viện Hải quân tới các học sinh

Học sinh còn được tìm hiểu về quá trình hình thành, phát triển của Học viện Hải quân; điều kiện, quy trình tuyển sinh, chế độ, chính sách khi trúng tuyển vào Học viện Hải quân cũng như phục vụ trong Quân chủng Hải quân.

                                                                   Tin, ảnh: Nguyễn Văn Mạnh

Biển Đảo Việt Nam
Biển Đảo Việt Nam
Chủ quyền biển đảo Việt Nam là thiêng liêng gắn liền với dân tộc Việt Nam. Những Người Con Việt Nam sẽ hết mình bảo vệ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết liên quan