Trung tâm 47 tập huấn sĩ quan, nhân viên chuyên trách năm 2024

spot_img

Quang cảnh buổi khai mạc tập huấn

Các đồng chí tham gia tập huấn được nghiên cứu, trao đổi, thống nhất một số nội dung: Quy cách soạn thảo công văn, tài liệu và xác định độ mật cho công văn, tài liệu; các quy định bảo đảm an toàn của Quân chủng, Bộ Tham mưu; thống nhất nội dung tổ chức chào cờ, duyệt đội ngũ ở các cấp; nội dung, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng trong quản lý, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn.

Các đồng chí sĩ quan, nhân viên chuyên trách còn được nghiên cứu một số điểm cần lưu ý trong công tác tổ chức xây dựng đảng và nội dung, biện pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ; nội dung, biện pháp nâng cao chất lượng CTĐ, CTCT trong xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; tăng cường công tác bảo vệ nội bộ, phòng ngừa lộ lọt thông tin, tài liệu ở đơn vị…

Trong quá trình tập huấn, giáo viên, học viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt nội dung chương trình, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

                                                                                      Tin, ảnh: Văn Mạnh

Biển Đảo Việt Nam
Biển Đảo Việt Nam
Chủ quyền biển đảo Việt Nam là thiêng liêng gắn liền với dân tộc Việt Nam. Những Người Con Việt Nam sẽ hết mình bảo vệ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết liên quan