TP.HCM đề cao tính cạnh tranh từ khâu quy hoạch, đào tạo đánh giá, tuyển chọn cán bộ

spot_img
Các đại biểu HĐND TP.HCM biểu quyết đồng ý với các dự thảo nghị quyết thực hiện nghị quyết 98 tại kỳ họp 11, HĐND TP.HCM khóa X - Ảnh: T.T.D.

Các đại biểu HĐND TP.HCM biểu quyết đồng ý với các dự thảo nghị quyết thực hiện nghị quyết 98 tại kỳ họp 11, HĐND TP.HCM khóa X – Ảnh: T.T.D.

Đó là một trong 10 sự kiện, hoạt động nổi bật trong công tác xây dựng Đảng năm 2023 của Đảng bộ TP.HCM, theo công bố của Thành ủy TP.HCM, chiều 23-1.

Đổi mới cách làm công tác cán bộ

  Đáng chú ý trong các sự kiện, hoạt động nổi bật, có sự kiện về công tác cán bộ thực hiện chặt chẽ, đồng bộ.

  Đảng bộ TP đã thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ.

  Trong đó, chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ theo hướng công khai, minh bạch, đảm bảo nguyên tắc, quy trình, quy định, dân chủ, đề cao tính cạnh tranh từ khâu quy hoạch, đào tạo đánh giá, tuyển chọn, bầu cử, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ.

  Thành ủy TP triển khai hai quy trình khuyến khích cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung, hoàn thiện quy trình theo thẩm quyền của TP để có cơ chế bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung khi có rủi ro trong quá trình tổ chức thực hiện.

  Đồng thời, đang hoàn thiện cơ chế phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm cán bộ né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ, ảnh hưởng đến lợi ích chung.

  Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ cũng được Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt nhiều kết quả tích cực.

  Điển hình trong công tác luân chuyển cán bộ là trong năm luân chuyển 9 bí thư cấp ủy, đến nay cán bộ được luân chuyển luôn phát huy được trách nhiệm trong vai trò lãnh đạo toàn diện của đơn vị…

  Trong năm 2023, đã điều động, phân công, chỉ định, chuẩn y, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, tham gia ý kiến với các cơ quan trung ương về công tác cán bộ đối với 238 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

  Quán triệt thực hiện các cơ chế, chính sách đột phá phát triển TP.HCM.

  Các đơn vị có mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh được tuyên dương tại hội nghị sơ kết một năm triển khai thực hiện xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên lĩnh vực văn hóa và thể thao - Ảnh: M.H.

  Các đơn vị có mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh được tuyên dương tại hội nghị sơ kết một năm triển khai thực hiện xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên lĩnh vực văn hóa và thể thao – Ảnh: M.H.

  Một sự kiện nổi bật khác là sau gần hai năm thực hiện, toàn TP đã có gần 3.000 thiết chế không gian văn hóa Hồ Chí Minh, nhiều địa phương có mô hình, cách làm hay.

  Nhiều cơ sở tôn giáo, thờ tự, cộng đồng các dân tộc đã tích cực hưởng ứng, triển khai xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trụ sở, nơi thờ tự, khu sinh hoạt cộng đồng.

  Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được xây dựng làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh thấm sâu vào người dân TP, là một nguồn sức mạnh đặc thù của con người thành phố mang tên Bác.

  Trong năm qua, TP.HCM đã tổ chức hội thảo khoa học về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

  10 sự kiện, hoạt động nổi bật xây dựng Đảng năm 2023 của Đảng bộ TP.HCM

  – Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị và nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; quyết liệt giải quyết có hiệu quả các tồn đọng, khó khăn nhiều năm, cũng như các dự án, công trình trọng điểm phát triển thành phố.

  – Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được xây dựng làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh thấm sâu vào người dân thành phố, là một nguồn sức mạnh đặc thù của con người thành phố mang tên Bác.

  Tham gia 7 nội dung tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

  Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên.

  – Công tác cán bộ thực hiện chặt chẽ, đồng bộ.

  – Tổ chức hội thảo khoa học về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

  – Hoạt động Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM được thực hiện thường xuyên, nền nếp, hiệu quả thông qua các phiên họp, cuộc họp của ban chỉ đạo, đã lan tỏa, nâng cao nhận thức, tinh thần, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu; xây dựng, củng cố niềm tin của người dân vào công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng Đảng của Đảng bộ, chính quyền TP.

  – Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục có sự đổi mới mạnh mẽ, thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng, hiệu quả được nâng lên.

  Kịp thời xây dựng và triển khai kế hoạch công tác dân vận của hệ thống chính trị trong thực hiện chủ đề năm 2024 của TP về “Đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên”.

  Đẩy mạnh thực hiện “Dân chủ ở cơ sở” gắn với phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nội dung “5 không” trong hệ thống chính trị thành phố.

  Biển Đảo Việt Nam
  Biển Đảo Việt Nam
  Chủ quyền biển đảo Việt Nam là thiêng liêng gắn liền với dân tộc Việt Nam. Những Người Con Việt Nam sẽ hết mình bảo vệ.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  Bài viết liên quan