Tiết kiệm dự toán chi thường xuyên trên 400 tỷ đồng

spot_img

Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 (số thực tế thực hiện 09 tháng đầu năm 2023 và ước thực hiện quý IV/2023) của UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, trên cơ sở các nghị quyết của HĐND tỉnh về quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2023; Quyết định số 3372/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 về việc ban hành một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2023.

Việc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước từ khâu lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ, thực hiện dự toán, quyết toán ngân sách Nhà nước, gắn liền với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thực hiện tiết kiệm dự toán chi thường xuyên theo chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, tổng số kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2023 để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương (không bao gồm lương và các khoản có tính chất lương) đối với các đơn vị dự toán thuộc ngân sách tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố là 403.694 triệu đồng.

Tiết kiệm tại các cơ quan được giao quyền tự chủ (chi thường xuyên) năm 2023, số tiền 75.078,34 triệu đồng. Việc tiết kiệm nhằm chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để cải thiện cuộc sống.

UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo tiết kiệm điện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt, đặc biệt là trong các giai đoạn cao điểm để đảm bảo an toàn, ổn định trong cung ứng điện trên địa bàn.

Kết quả công tác quản lý tài chính đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2023 đã tiết kiệm được cho ngân sách Nhà nước 96.623,55 triệu đồng.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Trong năm 2023, các cơ quan thanh tra, kiểm tra đã triển khai thực hiện thanh tra, kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị, địa phương theo kế hoạch đề ra và thực hiện các cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã góp phần tác động tích cực đến nhận thức, hành động của đơn vị và người đứng đầu các đơn vị về công tác điều hành, quản lý tài chính, ngân sách, quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Các cơ quan thanh tra của tỉnh tiến hành 164 cuộc thanh tra hành chính, đã ban hành 107 kết luận. Qua thanh tra tại 286 đơn vị, phát hiện sai phạm 58.634,437 triệu đồng và 98.221 m2 đất; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 43.517,619 triệu đồng và 90.921 m2 đất; kiến nghị chấn chỉnh, giảm trừ giá trị quyết toán, xử lý khác 15.116,818 triệu đồng và 7.300 m2 đất.

Các cơ quan thanh tra chuyên ngành tiến hành 273 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 12.669 tổ chức, cá nhân; phát hiện và xử lý 648 tổ chức, cá nhân vi phạm; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 4.034,87 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính 8.763,5 triệu đồng.

UBND tỉnh đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với các đơn vị, cá nhân khai thác, sử dụng khoáng sản không đúng quy định, đã góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên khoáng sản, tránh lãng phí, thất thoát khoáng sản; tổng số tiền xử phạt là 1.170.000.000 đồng.

Trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước đối với các đơn vị khai thác, sử dụng nước mà không có giấy phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đã góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên nước, tránh lãng phí, thất thoát nguồn nước; tổng số tiền xử phạt là 120.000.000 đồng.

Trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên rừng, tính đến ngày 24/10/2023, lực lượng kiểm lâm và các ngành chức năng, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức trên 3.836 đợt tuần tra, truy quét để ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. Kết quả: Xử lý 202 vụ vi phạm về lâm nghiệp; khởi tố hình sự 17 vụ; tội hủy hoại rừng 11 vụ; tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản 01 vụ; tội vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm 01 vụ; tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy 04 vụ; xử lý hành chính 185 vụ.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, UBND tỉnh đã quyết định phê duyệt danh sách tinh giản biên chế đợt 1 và đợt 2 với 231 người. Trong đó: Các cơ quan hành chính Nhà nước: 10 người; đơn vị sự nghiệp công lập: 188 người; cán bộ, công chức cấp xã: 33 người.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1102/KH-UBND ngày 02/03/2023 về kiểm tra công vụ năm 2023 nhằm chấn chỉnh, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức.

Ngoài ra, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản liên quan để chỉ đạo nâng cao hiệu quả sử dụng lao động. 

Biển Đảo Việt Nam
Biển Đảo Việt Nam
Chủ quyền biển đảo Việt Nam là thiêng liêng gắn liền với dân tộc Việt Nam. Những Người Con Việt Nam sẽ hết mình bảo vệ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết liên quan