Tập huấn sử dụng phần mềm chấm thi và xây dựng đề thi trắc nghiệm khách quan

spot_img

Quang cảnh lớp tập huấn

Tại buổi tập huấn, các cán bộ, giảng viên được giới thiệu, hướng dẫn phương thức xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý, khai thác, sử dụng, vận hành phần mềm chấm thi trắc nghiệm; các kỹ thuật biên soạn câu hỏi thi trắc nghiệm và phân tích kết quả học tập học viên sau mỗi kỳ thi, năm học; các vấn đề về kiểm tra, đánh giá học viên theo chuẩn đầu ra.

Nội dung tập huấn giúp cán bộ, giảng viên có kỹ năng sử dụng phần mềm kiểm tra, thực hiện đúng quy trình ra đề đối với các bài kiểm tra đồng thời góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và thực hiện hiệu quả, khách quan trong công tác thi, kiểm tra, đánh giá kết quả theo chuẩn đầu ra chương trình đào tạo, bảo đảm chất lượng giáo dục của Nhà trường trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Hữu Tuân, Trọng Hiếu

Biển Đảo Việt Nam
Biển Đảo Việt Nam
Chủ quyền biển đảo Việt Nam là thiêng liêng gắn liền với dân tộc Việt Nam. Những Người Con Việt Nam sẽ hết mình bảo vệ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết liên quan