Quy chế hoạt động của Ban Vận động “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” tỉnh Lạng Sơn

spot_img

Ban Vận động “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Quy chế hoạt động Ban Vận động (Quy chế số 138/QC-BVĐ, ngày 17-11-2023).

Quy chế quy định hoạt động của Ban Vận động “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” tỉnh Lạng Sơn được thành lập tại Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 11-7-2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn. Ban Vận động thực hiện theo nguyên tắc tập trung, dân chủ; phát huy vai trò chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cá nhân của các thành viên Ban Vận động.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Ban Vận động có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ, đóng góp, tài trợ bằng tiền, hiện vật xây dựng Quỹ; tiếp nhận và quản lý tài chính, tài sản từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ, đóng góp, tài trợ xây dựng Quỹ theo quy định của pháp luật; xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện; định kỳ hằng năm tổng hợp và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tình hình hoạt động huy động nguồn lực xã hội xây dựng Quỹ theo kế hoạch.

Bích Diệp (vanphong.langson.gov.vn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết liên quan