Lữ đoàn 146 thông tin về biển, đảo cho hơn 900 giáo viên, học sinh TP. Cam Ranh

spot_img

Quang cảnh hội nghị

Báo cáo viên của Lữ đoàn 146 đã thông tin về tình hình 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; những căn cứ và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; tuyên truyền về Luật Biển Việt Nam; quan điểm của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề tranh chấp trên biển; vai trò, vị trí của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Cán bộ Lữ đoàn 146 giới thiệu về các tiêu chuẩn, thủ tục đăng ký dự thi vào Học viện Hải quân

Cán bộ Lữ đoàn 146 cũng đã thông tin kết quả hoạt động của Hải quân Nhân dân Việt Nam đối với nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng – an ninh trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc; tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân và Vùng 4 Hải quân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; giới thiệu về các tiêu chuẩn, thủ tục đăng ký dự thi vào Học viện Hải quân. 

Tin, ảnh: Hoàng Thảo, Ngọc Ánh

Biển Đảo Việt Nam
Biển Đảo Việt Nam
Chủ quyền biển đảo Việt Nam là thiêng liêng gắn liền với dân tộc Việt Nam. Những Người Con Việt Nam sẽ hết mình bảo vệ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết liên quan