Kỳ II: Thanh tra Chính phủ chuyển 3 vụ việc sang Bộ Công an để xem xét, xử lý

spot_img

Chuyển thông tin, tài liệu sang cơ quan điều tra xem xét, xử lý

Các vụ việc chuyển công an gồm: Hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, việc sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (từ đây gọi tắt là Quỹ BOG) tại Cty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức; hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu tại Cty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil; Hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu; việc sử dụng Quỹ BOG sai mục đích bình ổn giá tại Cty TNHH Vận tải thuỷ bộ Hải Hà.

TTCP cũng chuyển thông tin, tài liệu sang cơ quan điều tra, Bộ Công an xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật đối với một số nội dung được phát hiện trong quá trình thu thập thông tin, tài liệu như sau: Hành vi vi phạm pháp luật trong việc góp vốn thành lập Cty CP Hóa dầu Phước Khánh phát hiện thông qua việc thu thập thông tin, tài liệu tại Cty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp như: UBND tỉnh Đồng Tháp đồng ý chủ trương cho Cty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp đầu tư xây dựng kho ngoại quan khi chưa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung quy hoạch kho ngoại quan; việc xác định giá trị tài sản (bồn chứa xăng dầu T10, T11, T12) để góp vốn thành lập Cty CP Hóa dầu Phước Khánh chưa theo tiêu chuẩn thẩm định giá, có nguy cơ thất thoát tài sản nhà nước; việc góp vốn bằng tiền mặt sai quy định; Cty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp được hoàn lại vốn bằng tiền mặt với số tiền 18,9 tỷ đồng đồng, đây là khoản tiền chênh lệch giữa giá trị tài sản góp vốn và giá trị CP, có khả năng tài sản nhà nước được bán ra chưa được thẩm định lại…

Cty CP Thương mại Dầu khí Đồng Tháp mua xăng dầu của Cty CP Đầu tư Nam Phúc, hạch toán nhập kho, xuất kho không rõ ràng, thiếu hồ sơ hạch toán nhập, xuất, tồn kho.

Về cơ chế chính sách, TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì rà soát tổng thể, cơ chế, chính sách pháp luật về quản lý xăng dầu; nghiên cứu, đề xuất, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 83/2014/NĐ-CP và Nghị định số 95/2021/NĐ-CP, khẩn trương trình Chính phủ ban hành…

Kiểm tra, rà soát quy định về hợp đồng giao tổng đại lý, đại lý… hợp đồng mua bán xăng dầu giữa thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu (KDXD) với thương nhân phân phối (TNPP) xăng dầu, tổng đại lý, đại lý…

Chủ động phối hợp với Bộ Công an, kiểm tra, rà soát các thủ tục cấp Giấy phép cửa hàng bán lẻ xăng dầu, có liên quan đến các quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng phương án giá để thực hiện chuyển đổi chủng loại xăng RON 92 sang RON 95 DTQG; báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thanh, quyết toán chi phí chuyển đổi chủng loại dầu DO 0,255 sang DO 0,05S đã thực hiện xong từ năm 2015.

Kiểm tra, rà soát, khẩn trương hoàn thiện và trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung về biện pháp xử lý hành vi vi phạm về điều kiện KDXD sau khi được cấp Giấy phép KDXD được quy định tại khoản 6 Điều 8 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP và Điều 18 Nghị định ịnh số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, KDXD và khí, đảm bảo đồng bộ, thống nhất.

Nghiên cứu, xây dựng và ban hành theo thẩm quyền quy trình thu hồi, tước quyền sử dụng giấy phép, trả lại giấy phép và biện pháp xử lý các vấn đề phát sinh liên quan.

Đối với Bộ Tài chính, nghiên cứu, đề xuất, sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật trong việc trích lập, sử dụng và quản lý Quỹ BOG hiện nay, khắc phục tình trạng các thương nhân đầu mối KDXD chiếm dụng, sử dụng Quỹ BOG sai mục đích bình ổn giá; tổng kết, đánh giá hiệu quả sử dụng và sự cần thiết duy trì Quỹ BOG, đồng thời đề xuất giao Bộ Công Thương quản lý, theo dõi Quỹ BOG tập trung.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương tổng kết, đánh giá việc quản lý, điều hành giá xăng dầu thời gian qua về công thức tính giả cơ sở xăng dầu, cơ chế thu thập số liệu để tính toán giả cơ sở hiện nay. Qua đó, đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung cơ chế điều hành giá; nguyên tắc, phương pháp tính giá, bảo đảm phù hợp với quy luật thị trường, quy luật cạnh tranh, hài hòa lợi ích của Nhà nước và doanh nghiệp; tăng quyền chủ động của thương nhân đầu mối KDXD trong việc quyết định giá bán; nghiên cứu, xây dựng cơ chế Nhà nước can thiệp thị trường trong trường hợp giá xăng dầu có biến động lớn, ảnh hưởng đến các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng…

UBND tỉnh Đồng Tháp kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải tại Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT, khẩn trương ban hành theo thẩm quyền để không ảnh hưởng việc cấp lại, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chỉ đạo Cty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn và Chi nhánh Phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn nhận ủy quyền từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, triển khai thực hiện việc đấu giá bán sản phẩm xăng dầu, bảo đảm việc mua bán xăng dầu theo cơ chế thị trường, công khai, minh bạch.

leftcenterrightdel
 Phó Tổng TTCP Lê Sỹ Bảy đề nghị các cơ quan có liên quan lên kế hoạch chi tiết thực hiện việc xử lý sau thanh tra nghiêm túc, bảo đảm đúng thời gian quy định. Ảnh: LP

Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có vi phạm

Về kiểm điểm, xử lý trách nhiệm, Bộ Công Thương căn cứ kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm nêu tại phần kết quả và Kết luận thanh tra. Trong đó, cần làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát việc dự trữ xăng dầu lưu thông bắt buộc đối với các thương nhân đầu mối… khi để xảy ra thiếu xăng dầu trong thời gian qua; trách nhiệm phối hợp (theo khoản 3 Điều 37 & khoản 2 Điều 40 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP) với Bộ Tài chính trong quản lý Quỹ BOG, kiểm tra, giám sát thương nhân đầu mối KDXD thực hiện các quy định pháp luật đối với Quỹ BOG khi để các thương nhân đầu mối chiếm dụng và sử dụng sai mục đích Quỹ BOG.

Thanh tra, kiểm tra ngay để phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm. Đồng thời rà soát, kiểm tra các tồn tại, hạn chế bất cập đã được Kết luận thanh tra nêu ra để có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh, xử lý kịp thời.

Bộ Tài chính căn cứ kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm nêu tại phần kết quả và kết luận thanh tra.

Xem xét, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân trong quản lý, chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương quản lý Quỹ BOG, kiểm tra, giám sát thương nhân đầu mối KDXD thực hiện các quy định pháp luật đối với Quỹ BOG khi để các thương nhân đầu mối chiếm dụng và sử dụng sai mục đích Quỹ BOG với số tiền lớn trong nhiều kỳ; việc thương nhân đầu mối KDXD nợ thuế bảo vệ môi trường thời gian dài, số lượng lớn.

TTCP cũng chuyển kết luận thanh tra đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, có liên quan đến những tồn tại, khuyết điểm, vi phạm nêu tại kết luận thanh tra.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo thẩm quyền đối với tập thể, cá nhân liên quan đến các khuyết điểm, vi phạm đã được nêu trong kết quả và kết luận thanh tra.

Xem xét, xử lý về kinh tế

Về xử lý kinh tế, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, xử lý số tiền thương nhân đầu mối đã trích lập Quỹ BOG sai chủng loại xăng khoảng hơn 1 nghìn tỷ đồng, chỉ sử dụng sai chủng loại xăng khoảng hơn 2,1 nghìn tỷ đồng do liên Bộ Công Thương – Tài chính ban hành văn bản quy định không rõ về chủng loại xăng được trích Quỹ BOG.

Kiểm tra, rà soát các thương nhân đầu mối kinh doah xăng dầu còn lại và tại các kỳ điều hành khác có vi phạm tương tự, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; kiểm tra, rà soát truy thu khoản tiền được hưởng lợi từ việc thương nhân đầu mối kinh doanh mua bán xăng dầu với TNPP xăng dầu trái quy định, số tiền cần xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật là 950 tỷ đồng.

Kiểm tra, rà soát hiện trạng và điều kiện cấp giấy phép, giấy xác nhận; trên cơ sở kết luận thanh tra và kết quả kiểm tra có biện pháp xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Thuế, cục thuế các tỉnh kiểm tra, rà soát thu ngân sách nhà nước tiền thuế bảo vệ môi trường các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu còn nợ, nộp chậm với số tiền hơn 6,3 nghìn tỷ đồng, tính lãi chậm nộp theo quy định; kiểm tra, rà soát việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với các thương nhân đầu mối KDXD, trong đó có năm 2019 đã nêu trong phần kết quả và kết luận thanh tra. Qua đó, xác định rõ số thuế bảo vệ môi trường kê khai thiếu, chưa nộp.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương xem xét, xử lý các thương nhân đầu mối KDXD đã trích lập Quỹ BOG vượt khối lượng xăng dầu trên sổ sách khoảng hơn 4,7 tỷ đồng và chỉ sử dụng số tiền khoảng hơn 22,5 tỷ đồng; thực hiện điều chỉnh lại một số bút toán mà thương nhân đầu mối đã thực hiện điều chỉnh giảm Quỹ BOG sai quy định với số tiền 10.275 triệu đồng, thu hồi số tiền21 đã trích, sử dụng sai, điều chỉnh giảm nêu trên vào Quỹ BOG theo quy định, đồng thời tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các thương nhân đầu mối KDXD còn lại, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Thanh tra, kiểm tra việc trích lập, quản lý, sử dụng Quỹ BOG của các thương nhân đầu mối KDXD, trong đó yêu cầu các thương nhân đầu mối KDXD phải hoàn trả Quỹ BOG toàn bộ số tiền chưa kết chuyển mà để lại tài khoản thanh toán của doanh nghiệp, sử dụng sai mục đích Quỹ BOG với số tiền 7.927.005,2 triệu đồng và tiền lãi phát sinh; yêu cầu Cty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil thực hiện trích lập vào Quỹ BOG số tiền khoảng 3.048 triệu đồng.

Trong quá trình thực hiện kết luận thanh tra, các cơ quan, tổ chức được giao thực hiện kiểm tra, rà soát, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm và xử lý về kinh tế nếu phát hiện hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu phạm tội thì chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc thực hiện kết luận thanh tra; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra thực hiện theo quy định của pháp luật và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Văn bản số 4741/VPCP-V.I ngày 27/12/2023 của Văn phòng Chính phủ.

 

Biển Đảo Việt Nam
Biển Đảo Việt Nam
Chủ quyền biển đảo Việt Nam là thiêng liêng gắn liền với dân tộc Việt Nam. Những Người Con Việt Nam sẽ hết mình bảo vệ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết liên quan