Kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024 tại Vùng 4 Hải quân

spot_img
Đoàn kiểm tra mô hình huấn luyện tại Lữ đoàn 685 

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng; tổ chức biên chế huấn luyện; công tác tham mưu huấn luyện; tổ chức phương pháp huấn luyện của cán bộ phân đội; bảo đảm vật chất, thao trường huấn luyện; công tác chuẩn bị và bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho huấn luyện; nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật; hệ thống văn kiện, tài liệu chuẩn bị cho nhiệm vụ LT24.

Cùng với đó đoàn tiến hành kiểm tra công tác tổ chức tiếp nhận chiến sĩ mới, nắm chất lượng bước đầu chiến sĩ mới nhập ngũ tại Vùng, công tác bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện, nơi ăn, ở sinh hoạt của chiến sĩ mới…

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân kiểm tra tại Tiểu đoàn 457, Trung tâm Huấn luyện 

Sau kiểm tra thực tế, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Hùng biểu dương Vùng và các đơn vị kiểm tra đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch kiểm tra; tổ chức chuẩn bị huấn luyện chu đáo, toàn diện. Các đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ hệ thống các văn kiện, kế hoạch, hướng dẫn; sổ sách, giáo án thống nhất, chính quy, tiến trình biểu được thông qua và phê duyệt theo phân cấp, có nền nếp, xác định đúng thời gian, nội dung, chương trình, sát đối tượng, chất lượng.

Thao trường, học cụ được củng cố và đầu tư làm mới theo đúng hướng dẫn, có nhiều sáng kiến, sáng chế có hàm lượng công nghệ, đầu tư có khả năng ứng dụng cao trong quá trình huấn luyện; tổ chức biên chế huấn luyện đúng quy định, chất lượng cán bộ phân đội huấn luyện bảo đảm tốt. Công tác bảo đảm hậu cần – kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện chu đáo.

Kiểm tra công tác chuẩn bị vật chất, vũ khí trang bị tại Tàu 633, Hải đội 413, Lữ đoàn 955 

Các đơn vị quan tâm đến công tác xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, hệ thống phòng làm việc, nhà ở chính quy, bố trí đầy đủ, đúng quy định hệ thống biển bảng duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp kỷ luật.

Kiểm tra các đơn vị được giao nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao công tác chuẩn bị từ công tác tiếp nhận ban đầu đến việc đảm bảo cho nhiệm vụ huấn luyện, nơi sinh hoạt, học tập, nghỉ ngơi và các hoạt động động, bước đầu nắm tình hình chiến sĩ mới về đơn vị.

Đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra yêu cầu Vùng và các đơn vị tiếp tục phát huy làm tốt công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ huấn luyện, trước mắt là lễ ra quân huấn luyện năm 2024. Đồng thời chỉ đạo khắc phục triệt để những điểm hạn chế mà đoàn công tác đã chỉ ra, kịp thời bổ sung những điểm đã thống nhất đảm bảo cho nhiệm vụ huấn luyện năm; quan tâm đối với các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới, chỉ đạo tốt nhiệm vụ tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024; tăng cường công tác giáo dục pháp luật, kỷ luật, quản lý chặt chẽ quân số, duy trì kỷ luật và đảm bảo an toàn trong mọi hoạt động./.

Biển Đảo Việt Nam
Biển Đảo Việt Nam
Chủ quyền biển đảo Việt Nam là thiêng liêng gắn liền với dân tộc Việt Nam. Những Người Con Việt Nam sẽ hết mình bảo vệ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết liên quan