Họp thẩm định, đánh giá, xếp loại các công trình đề tài, sáng kiến năm 2024

spot_img

Quang cảnh cuộc họp

Năm nay, hội đồng giải thưởng Nguyễn Phan Vinh Quân chủng Hải quân giao cho Tiểu ban thẩm định, đánh giá 50 hồ sơ gồm 4 đề tài và 46 sáng kiến.

Ngày 16/2, Tiểu ban có công văn gửi các thành viên về các đề tài, sáng kiến theo các chuyên ngành để tiến hành thẩm định, đánh giá, nhận xét, chấm điểm, xếp loại chất lượng. Các chuyên ngành thẩm định trong 5 ngày theo 4 tiêu chí hiệu quả quốc phòng-an ninh và kinh tế-xã hội; giá trị khoa học của công trình; khả năng áp dụng của công trình; khả năng phát triển của công trình.

Thành viên tiểu ban phát biểu ý kiến

Tại cuộc họp, Tiểu ban nhất trí nhận xét các đề tài, sáng kiến tham gia Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh năm nay cơ bản chất lượng tốt, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, khả năng làm chủ VKTB của bộ đội các đơn vị, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ SSCĐ.

Các thành viên Tiểu ban cũng đã chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế của đề tài, sáng kiến cần rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong các công trình lần sau.

Kết quả cụ thể được Tiểu ban chuyên ngành kỹ thuật tổng hợp báo cáo Hội đồng giải thưởng Nguyễn Phan Vinh Quân chủng Hải quân xem xét, quyết định.

Tin, ảnh: Đặng Tùng

Biển Đảo Việt Nam
Biển Đảo Việt Nam
Chủ quyền biển đảo Việt Nam là thiêng liêng gắn liền với dân tộc Việt Nam. Những Người Con Việt Nam sẽ hết mình bảo vệ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết liên quan