Học viện Hải quân: Khai giảng đào tạo trung cấp lý luận chính trị Khóa I năm 2024

spot_img

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Lâm phát biểu

Khóa học có 48 học viên đến từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Trong thời gian 6 tháng, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lý luận và thực tiễn cách mạng Việt Nam; những vấn đề cơ bản về xây dựng Đảng, xây dựng Quân đội về chính trị; kiến thức về lãnh đạo, quản lý các hoạt động kinh tế, văn hóa, chính trị – xã hội và những vấn đề về quốc phòng, an ninh…

Quang cảnh khai mạc

Phát biểu tại buổi khai giảng, đồng chí Giám đốc Học viện Hải quân nhấn mạnh: Khóa học nhằm giúp các học viên cập nhật, bổ sung những kiến thức mới về lý luận theo chuẩn chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị; có thêm tư duy, phương pháp làm việc biện chứng, khoa học; phương thức quản lý, lãnh đạo phù hợp để tổ chức, chỉ huy cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

  Các đại biểu và học viên chụp ảnh lưu niệm

Đồng chí Giám đốc Học viện yêu cầu: Mỗi đồng chí học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, tích cực, chủ động học tập, nghiên cứu, xây dựng cho mình phương pháp học tập khoa học, chấp hành nghiêm quy chế của lớp học.

Đối với các cơ quan, khoa, đơn vị quán triệt tốt phương châm: “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng SSCĐ của đơn vị”; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, duy trì chế độ, nền nếp theo quy định.

Tin, ảnh: Huy Tứ

Biển Đảo Việt Nam
Biển Đảo Việt Nam
Chủ quyền biển đảo Việt Nam là thiêng liêng gắn liền với dân tộc Việt Nam. Những Người Con Việt Nam sẽ hết mình bảo vệ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết liên quan