Người Việt xấu xí

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Nam Định năm 2024 (1)

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đã ký quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm (THTK), chống lãng phí (CLP) của tỉnh năm 2024, yêu cầu bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp tại Chương trình tổng thể về THTK, CLP của tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2025; gắn với hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội đề ra tại kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của tỉnh.

Lai Châu: Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra việc sử dụng ngân sách Nhà nước

UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm (THTK), chống lãng phí (CLP) năm 2024, trong đó yêu cầu đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực theo quy định của Luật THTK, CLP. .

Lai Châu: Không để đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp

UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm (THTK), chống lãng phí (CLP) năm 2024, trong đó yêu cầu THTK, CLP phải gắn với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát, thúc đẩy cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Thông báo phiên họp 25 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng quyết liệt, đồng bộ, đạt được nhiều kết quả toàn diện cả ở Trung ương và địa phương.

10 sự kiện quốc tế chống tham nhũng nổi bật năm 2023

Năm 2023 tiếp tục là thời gian ghi nhận những nỗ lực chống tham nhũng không mệt mỏi của các quốc gia trên toàn thế giới. Dưới đây là 10 sự kiện, vấn đề quốc tế chống tham nhũng nổi bật của năm qua do Báo Thanh tra bình chọn.

Kỳ I: Nhiều doanh nghiệp trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu sai mục đích

Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước về xăng dầu, Thanh tra Chính phủ (TTCP) khẳng định, Bộ Công Thương quản lý lỏng lẻo, thiếu kiểm tra, chấn chỉnh, thu hồi giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu theo thẩm quyền quy định.

Kỳ II: Thanh tra Chính phủ chuyển 3 vụ việc sang Bộ Công an để xem xét, xử lý

Từ những vi phạm, tồn tại được chỉ ra qua thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước về xăng dầu, Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ, tài liệu vụ việc để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật đối với 3 vụ việc.

Thanh tra Chính phủ xác minh tài sản, thu nhập của 56 người có chức vụ, quyền hạn

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam vừa ký ban hành Quyết định số 763/QĐ - TTCP về việc xác minh tài sản, thu nhập đối với 56 người có chức vụ, quyền hạn tại 6 bộ, ngành và 3 tập đoàn Nhà nước.
spot_imgspot_img