Chính ủy Vùng 4 kiểm tra công tác huấn luyện chiến sĩ mới

spot_img

Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân kiểm tra bếp ăn của Trung tâm

Tại các tiểu đoàn huấn luyện CSM, Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân đã gặp gỡ, động viên cán bộ huấn luyện và CSM. Chính ủy Vùng 4 cũng nắm tình hình bảo đảm chế độ quân nhu, quân trang; kiểm tra các bếp ăn, khu chế biến thực phẩm, nơi tập trung học tập, sinh hoạt của các chiến sĩ mới và việc duy trì nền nếp huấn luyện của các đơn vị.

Chính ủy Vùng 4 nói chuyện và chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ

Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chỉ huy Trung tâm trong việc tiếp nhận và huấn luyện CSM.

Chính ủy Vùng 4 yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cấp của Trung tâm tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung, chương trình huấn luyện, công tác xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; làm tốt công tác dự báo, nắm, định hướng và giải quyết tư tưởng CSM; kiên quyết không để bất ngờ về tư tưởng và xảy ra các trường hợp đào ngũ, vắng mặt trái phép.

Tin, ảnh: Xuân Tiến, Văn Trung

Biển Đảo Việt Nam
Biển Đảo Việt Nam
Chủ quyền biển đảo Việt Nam là thiêng liêng gắn liền với dân tộc Việt Nam. Những Người Con Việt Nam sẽ hết mình bảo vệ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết liên quan