Cà Mau xây dựng khu vực biên giới biển, đảo vững mạnh

spot_img

Trên khu vực biên giới biển của tỉnh Cà Mau, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng an ninh được giữ vững.

Cán bộ Trạm kiểm soán Biên phòng Rạch Gốc, Đồn Biên phòng Rạch Gốc (huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) ra quân tuần tra. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Dự báo của cơ quan chức năng trong năm 2024 và những năm tiếp theo cho thấy, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp. Kinh tế trong nước tuy trên đà phục hồi và tăng trưởng nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Trên khu vực biên giới biển của tỉnh Cà Mau, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng an ninh được giữ vững. Tuy nhiên, tình trạng hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép xăng dầu, tranh chấp ngư trường… và tình hình hoạt động của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật sẽ còn xảy ra.

Trước tình hình đó, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo đặt ra yêu cầu rất toàn diện, nặng nề đòi hỏi các cấp, ngành tiếp tục quán triệt, thực hiện Quyết định 16/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) và các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”.

UBND tỉnh Cà Mau tiếp tục quan tâm, chỉ đạo xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh vững mạnh, đủ sức là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo; động viên các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị phía sau hướng về biên giới biển, đảo, tạo điều kiện giúp đỡ Bộ đội Biên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo trong mọi tình huống.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau tăng cường công tác chỉ đạo theo hướng tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, xây dựng, củng cố các tổ chức chính trị – xã hội hoạt động có hiệu quả; có kế hoạch bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ con em địa phương, cán bộ người dân tộc. Tỉnh phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên giới biển, đảo; xây dựng địa bàn xã, thị trấn khu vực biên giới biển vững mạnh, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân trong thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn khu vực biên giới biển, đảo của tỉnh.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau tăng cường tuần tra trên biển. (Ảnh: Hồng Đạt/ TTXVN)

Đồng thời, địa phương triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng với Tỉnh ủy, Huyện ủy các huyện ven biển, để cụ thể hóa trong thực hiện các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân”. Các ngành, lực lượng phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới biển, đảo; chỉ đạo tổ chức thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” hằng năm với hình thức phong phú, thiết thực và hiệu quả, làm cho ngày 3-3 hằng năm thực sự là ngày hội của toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia.

Theo đó, các cấp, ngành, địa phương ở Cà Mau tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cấp, ngành, tổ chức chính trị – xã hội, mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, nội dung, yêu cầu “Ngày Biên phòng toàn dân”; xác định nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo là trách nhiệm của toàn dân, trong đó Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách.

Các đơn vị phát huy tinh thần, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng và bảo vệ biên giới, khơi dậy tiềm năng to lớn của kinh tế biển, tạo động lực thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển. Cùng với đó, các cấp, ngành, địa phương chú trọng việc quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam, Luật Biên phòng Việt Nam; Nghị quyết số 33-NQ/TW về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia…

Cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội đã tổ chức thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” và xây dựng khu vực biên giới biển giai đoạn 2019 – 2024 đạt được kết quả khá toàn diện, xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến. Quá trình tổ chức thực hiện có sự chỉ đạo tập trung, thống nhất, các địa phương, đơn vị đã tích cực, chủ động, sáng tạo, tổ chức được nhiều mô hình hay, nhiều cách làm mới với những nội dung, hình thức phong phú, sinh động.

Nhờ vậy, phong trào xây dựng và bảo vệ biên giới biển, đảo ở tỉnh Cà Mau được triển khai thường xuyên, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất hơn. Kết quả này góp phần rất quan trọng trong xây dựng và bảo vệ biên giới biển, đảo; nâng cao dân trí, xây dựng đoàn kết, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, với chính quyền; phát huy được sức mạnh tổng hợp của cán bộ, nhân dân trong bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo trong tình hình mới.

Kim Há (chinhsachcuocsong.vnanet.vn)

Biển Đảo Việt Nam
Biển Đảo Việt Nam
Chủ quyền biển đảo Việt Nam là thiêng liêng gắn liền với dân tộc Việt Nam. Những Người Con Việt Nam sẽ hết mình bảo vệ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết liên quan