Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nêu giải pháp chống tham nhũng, tiêu cực

spot_img
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn - Ảnh: D.L.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn – Ảnh: D.L.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có báo cáo phục vụ phiên chất vấn tại phiên họp 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào ngày 18-3.

Theo đó, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực ngoại giao là một trong các nội dung sẽ được chất vấn.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra các khâu, lĩnh vực rủi ro phát sinh tham nhũng, tiêu cực

Báo cáo nêu rõ thời gian qua, Bộ Ngoại giao quán triệt đầy đủ, sâu sắc các chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, với phương châm phòng ngừa, ngăn chặn là chính.

  Theo đó, bộ đã kiện toàn Ban chỉ đạo của Bộ Ngoại giao về phòng, chống tham nhũng, do bộ trưởng làm trưởng ban.

  Về phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, bộ đã tăng cường phổ biến, quán triệt, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; chú trọng công tác chính trị, tư tưởng; đề cao tính gương mẫu và trách nhiệm của người đứng đầu và đảng viên…

  Bộ cũng quán triệt sâu sắc tinh thần phụng sự, lấy người dân, doanh nghiệp, địa phương làm trung tâm phục vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

  Đẩy mạnh bồi dưỡng đạo đức công vụ, phòng chống tham nhũng, tiêu cực cho công chức, viên chức, người lao động.

  Về phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, bộ trưởng cho biết đã tăng cường theo dõi, nắm bắt dư luận, đặc biệt coi trọng vai trò, phản ánh của cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền có biện pháp xử lý nghiêm minh.

  Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tập trung vào những khâu, lĩnh vực có rủi ro phát sinh tham nhũng, tiêu cực hoặc có nhiều phản ánh của người dân để chấn chỉnh, xử lý kịp thời.

  Bên cạnh đó, bộ đã thực hiện nghiêm túc việc xác minh tài sản, thu nhập cá nhân.

  Qua xác minh cho thấy cơ bản các bản kê khai được kê khai đầy đủ, rõ ràng, nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm được giải trình cụ thể, chưa có trường hợp bị kiến nghị xử lý do vi phạm quy định. Đến nay, chưa ghi nhận có khiếu nại đối với các kết luận xác minh.

  Phòng ngừa từ sớm, từ xa tham nhũng, tiêu cực

  Về giải pháp thời gian tới, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nêu rõ sẽ thường xuyên, liên tục cập nhật, phổ biến, quán triệt nghiêm túc các quy định, chỉ thị, hướng dẫn mới về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

  Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy trình công tác theo hướng công khai, minh bạch nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong tất cả các mặt công tác…, phòng ngừa từ sớm, từ xa tham nhũng, tiêu cực.

  Bộ trưởng khẳng định tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực được xác định là dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực hoặc những vấn đề nổi cộm, bức xúc…

  Tiếp tục thực hiện tốt việc luân chuyển cán bộ gắn với đào tạo, bồi dưỡng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là với các vị trí, lĩnh vực công tác dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

  Biển Đảo Việt Nam
  Biển Đảo Việt Nam
  Chủ quyền biển đảo Việt Nam là thiêng liêng gắn liền với dân tộc Việt Nam. Những Người Con Việt Nam sẽ hết mình bảo vệ.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  Bài viết liên quan