42 người đứng đầu bị xử lý kỷ luật do để xảy ra tham nhũng

spot_img
Trụ sở Thanh tra Chính phủ - Ảnh: GIA HÂN

Trụ sở Thanh tra Chính phủ – Ảnh: GIA HÂN

Thanh tra Chính phủ đã có báo cáo về công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2024.

Phát hiện vi phạm kinh tế hàng trăm ngàn tỉ đồng

Theo đó, đã tập trung thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các ngành, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, có nhiều khiếu nại, tố cáo, dư luận xã hội quan tâm.

Đồng thời chủ động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra để xử lý kịp thời, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân có vi phạm.

Thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước và hoàn thiện chính sách, pháp luật trên lĩnh vực được thanh tra.

  Cũng theo số liệu tổng hợp, trong năm toàn ngành đã triển khai 7.689 cuộc thanh tra hành chính và 193.774 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

  Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực, phát hiện vi phạm về kinh tế 257.703 tỉ đồng, 616ha đất.

  Trong đó kiến nghị thu hồi 188.607 tỉ đồng và 166ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 69.096 tỉ đồng, 451ha đất.

  Ban hành 126.158 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 6.452 tỉ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 7.524 tập thể và 7.944 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 497 vụ, 490 đối tượng.

  Toàn ngành đã đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 8.691 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, trong đó có 5.442 kết luận thanh tra đã hoàn thành 100% các nội dung phải thực hiện (chiếm 62,6% tổng số kết luận thanh tra được đôn đốc, kiểm tra).

  Qua đôn đốc, các cơ quan chức năng đã thu hồi 2.350 tỉ đồng (đạt tỉ lệ 64,1%), 32.523ha đất; xử lý hành chính 7.972 tổ chức, 9.735 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 152 vụ, 201 đối tượng.

  Khởi tố 18 vụ, 30 đối tượng; ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 332 văn bản về cơ chế, chính sách, pháp luật theo kiến nghị tại các kết luận thanh tra (đạt tỉ lệ 72,6%).

  6 người bị kỷ luật do kê khai tài sản, thu nhập không trung thực

  Về phòng, chống tham nhũng, báo cáo nêu rõ ngành đã tiến hành kiểm tra công khai, minh bạch tại 11.323 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch, phát hiện 381 đơn vị vi phạm.

  Kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 566 vụ việc vi phạm, 690 người vi phạm, kiến nghị thu hồi và bồi thường 511 tỉ đồng.

  Kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức tại 9.590 cơ quan, tổ chức, đơn vị, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm và xử lý 421 cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

  Tiến hành chuyển đổi vị trí công tác đối với 27.878 cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng.

  Liên quan việc thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập, báo cáo nêu rõ trong kỳ có 328.766 người đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập.

  Có 8.574 người được xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập; 6 người bị kỷ luật do kê khai tài sản, thu nhập không trung thực; tiến hành kiểm tra việc thực hiện kê khai, công khai tài sản thu nhập là 3.446 cơ quan, tổ chức, đơn vị.

  Với phương hướng năm 2024, ngành sẽ tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

  Tập trung vào các ngành, lĩnh vực, địa phương dễ phát sinh nhiều vi phạm, tham nhũng, tiêu cực, nhiều đơn khiếu nại, tố cáo và dư luận xã hội quan tâm…

  Về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ xây dựng bộ tiêu chí theo dõi, đánh giá toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng với các bộ, ngành, địa phương. Tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập…

  Có 176 người liên quan đến tham nhũng

  Có 42 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, đã xử lý kỷ luật 42 người.

  Cùng với đó, phát hiện 114 vụ việc, 176 người liên quan đến tham nhũng, trong đó qua kiểm tra nội bộ phát hiện 22 vụ, 35 người; qua hoạt động thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 54 vụ, 97 người; qua giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện 38 vụ, 44 người liên quan đến tham nhũng.

  Biển Đảo Việt Nam
  Biển Đảo Việt Nam
  Chủ quyền biển đảo Việt Nam là thiêng liêng gắn liền với dân tộc Việt Nam. Những Người Con Việt Nam sẽ hết mình bảo vệ.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  Bài viết liên quan